ÜLKER “SAP KAYNAK PLANLAMASI” PROJESİNİ ARETE DANIŞM

 

ÜLKER “SAP KAYNAK PLANLAMASI” PROJESİNİ ARETE DANIŞMANLIK İLE GERÇEKLEŞTİRDİ 

 

Arete, Gıda Alanında Türkiye’nin En Büyük SAP Projesi” unvanını taşıyan Ülker Projesi kapsamında çalışmalarını Mart 2006’dan bugüne sürdürüyor. Projenin ilk ayağında Mart 2007’de, Ülker Şirketler Topluluğu’nun üç şirketinde SAP kullanımına başlandı. Projenin ikinci ayağında, Ülker Şirketler Topluluğu’nun 11’i satış şirketi olmak üzere 14 şirketinde SAP uygulamalarına geçiş süreci devam ediyor.

 

“SAP Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi”ne geçiş sürecinin ilk bölümü, Arete’nin danışmanlığında, 100 kişilik anahtar kullanıcı ve 24 kişilik danışman kadronun yoğun çalışmasıyla yaklaşık 11 ayda tamamlandı. Ülker Şirketler Topluluğu’nun mevcut bilgi sistemleri, SAP’nin Malzeme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Satış Dağıtım, Bakım Onarım, Kalite Yönetimi, Mali Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Kontrol-Veri Ambarı modülleriyle yeniden yapılandırıldı. Ülker Şirketler Topluluğu’nda mümkün olan en iyi iş süreçlerinin uygulanmasıyla müşterilerine daha iyi hizmet vermesi sağlandı.

 

Ülker Şirketler Topluluğu bünyesindeki Besler Yağ şirketinde Mart 2007’de başlayan SAP geçiş projesi  Ocak 2008’de tamamlandı.  Projenin önemli bir bölümünü oluşturan Ülker Satış Şirketleri SAP geçiş projesinin ise Temmuz 2008’de tamamlanması hedefleniyor.

 

Proje Kazanımları:

 

Ülker Şirketler Topluluğu projeyle, sektöründe rekabet avantajı sağlayacak düşük maliyetli iş yapma, ortak dil kullanımı, tam entegre ve esnek yapıya sahip olma yetkinliklerini geliştirdi. Ayrıca mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılmasının yanı sıra gerçek zamanlı raporlamalarla maksimum düzeyde izlenebilirlik ve maliyet-karlılık analizlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi sağlandı.

 

 

Arete Gıda Referansları:

 

Arete SAP Platformu üzerinde gıda sektörüne özel yapmış olduğu çalışmalarının sonucunda referans olarak gösterebileceği pek çok projeye de imza attı. Bunlar arasında uygulama alanlarında Arete danışmanlarıyla desteklenen; Coca Cola, Efes Pilsen, GıdaSA, Henkel, Kraft, MarSA projeleri referanslar arasında yer alıyor. Ayrıca ARETE’nin tümüyle desteklediği Unilever, Ülker, Keskinoğlu ve Saray Bisküvi projeleri de önemli referansları haline gelmiştir.

 

ARETE GIDA ÇÖZÜMÜ ve KAZANIMLARI

ARETE, gıda sektörüne özel SAP platformu üzerinde işletmelerin iş süreçlerini yeniden yapılandırmasını ve bütünsel bir ortamda yönetmesini olanaklı kılan, hızlı ve kolay uygulanabilir, entegre yapıdaki kurumsal çözümünü geliştirdi.

ARETE Gıda Çözümü, her ölçekte firma tarafından uygulanabilir olmasıyla birlikte şirketlere ciddi bir rekabetsel avantaj da sağlıyor. Fiyat avantajı, paketlenmiş kısa süreli uygulama ve sektörel uyum sunulan ürünün en önemli ayıracıdır. Bu çözüm ile sağlanan faydalar satış, üretim planlama, stok yönetimi, satın alma gibi tüm lojistik süreçler ve finansal süreçler bazında aşağıdaki şekilde özetlenebilir.


Lojistik Süreçlerde Sağlanabilecek Faydalar:

- Satış verilerinden gelen önceliklendirme ile üretim hatlarının planlanabilmesi,
- Üretim hatlarını planlarken, hat kapasiteleri, planlı duruşlar, malzemelerin üretilebileceği hatlar arasında öncelikler, hazırlık süreleri, paralel planlama gibi kriterlerin öngörülebilmesi ve bu işlevlerin otomatik olarak yürütülebilmesi,
- Hatlar bazında kapasite kullanımını gösteren grafiksel raporlar ile olaylıkla atıl kapasitelerin planlanabilmesi,
- Parti takibi ile mamulden hammaddeye kadar izlenebilirlik,
- Malzeme ana verisi üzerinde tutulan bozulma süresi bilgisi sayesinde mal giriş sırasında istenen süreyi geçmiş olan malzemelerin mal girişinin engellenmesi,
- Fason üretimlerin yönetimi,
- Satın alma talepleri ve siparişleri için istenen malzemeler ve belli miktarlar üzerindeki alımlarda onay mekanizmalarının kullanımı,
- Makina ve ekipmanların bakım onarım işlemlerinin takip edilebilmesi ve planlanabilmesi,
- Hammadde, yarı mamul ve mamul seviyelerinde uluslararası gıda kalite standartlarına uygunluk ölçümlerinin takibi,
- Kalite kontrol süreçlerinde konsolidasyon ve veri bütünlüğü.

Finansal Süreçlerde Sağlanabilecek Faydalar:
- Gıda Sektörü'nde çift defter uygulaması ile Vergi Usul Kanunu'nda (VUK) olduğu gibi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre kar-zarar ve Bilanço alımının sağlanması,
- Mali Muhasebede yalın bir hesap planı yapısının kurulması,
- Finansal modüllerin diğer modüller ile entegrasyonu ile satın alma/satış departmanı ve mali muhasebe arasında mutabakat sorununun çözüme kavuşturulması,
- Masraf Yeri Muhasebesi'nde gider yerleri ve gider çeşitleri tanımlanarak, işletme içinde istenilen fiziki lokasyon, operasyon ya da fonksiyon bazında özet ve detay masraf raporlarının alınabilmesi,
- Üretim sahasında kullanılan makina ve ekipmanların periyodik bakım onarım ve kalibrasyon aktivitelerine ilişkin oluşmuş maliyetlerin departman ve ekipman bazında raporlanabilmesi,
- Üretim girdilerini oluşturan faktörlerin aktivite bazında takibinin yapılabilmesi ile işçilik,  enerji gibi önemli aktivite girdilerinin üretilen ürünler üzerine doğru şekilde yüklenmesi,
- Malzeme Defteri fonksiyonu sayesinde stoğa üretilen malzemelerin dönemsel bazda miktarsal ve değersel stok takibinin yapılabilmesi,
- Standart maliyetlendirme yöntemiyle stok değerlemelerinde dönemsel bazda istikrarlı karşılaştırma yapılabilmesi,  
- Malzeme Defteri üzerinden fiili maliyetlerin hesaplanması ile oluşan fiyat farklarının dönem sonunda tüm seviyelerdeki malzemelere (yarı mamul, mamul vs) doğru şekilde dağıtılması, bunun sonucu olarak fiili birim fiyatların doğru olarak hesaplanabilmesi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !